Quy Trình Làm Việc

BƯỚC 1: Quý khách đặt hàng và gửi các thông tin cơ bản cho PixPoc

——————————————————–

BƯỚC 2: PixPoc bắt đầu nghiên cứu tạo nội dung và khung sườn thiết kế

——————————————————–

BƯỚC 3: PixPoc gửi bản nháp thiết kế đầu tiên cho quý khách trong vòng 48 giờ


BƯỚC 4: PixPoc hoàn thành bản thiết kế dựa vào phần khung đã được duyệt

——————————————————–

BƯỚC 5: PixPoc gửi bản xem trước (Preview/Sample) cho quý khách để đánh giá

——————————————————–

BƯỚC 6: PixPoc bắt đầu quảng cáo Infographic này trên Internet (nếu khách hàng có yêu cầu) [/quote]

Pixel In Your Pocket